lock plus
 

Ehther the Heavenly Monarch [SR01-JP000]

90,000 VND
You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: You can send 2
Kho hiện tại
Thêm vào yêu thích

Liên hệ ngay