lock plus
 

Zaborg the Thunder Monarch [SR01-JP005]

10,000 VND
If this card is Tribute Summoned: Target 1 monster on the field; destroy that target.
Kho hiện tại
Thêm vào yêu thích

Liên hệ ngay