lock plus
 

Granmarg the Rock Monarch [SR01-JP006]

10,000 VND
If this card is Tribute Summoned: Target 1 Set card on the field; destroy that target.
Kho hiện tại
Thêm vào yêu thích

Liên hệ ngay