lock plus
 

Zoodiac Thoroughblade-RATE-JP017-Super Rare

300,000 VND 350,000 VND
If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1
Kho hiện tại 4
Thêm vào yêu thích

Liên hệ ngay